Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Koupě nemovitosti"
 1. Zákon o realitním zprostředkování : komentář / Tomáš Philippi.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xii, 147 stran . ISBN 978-80-7400-781-1   Signatura M 8638
  HP
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 2. Zákon o realitním zprostředkování : Komentář / Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková.    Praha : Leges, 2020 . x, 137 stran . ISBN 978-80-7502-454-1   Signatura M 8739
  HP
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 3. Kupní smlouva. Bezdůvodné obohacení. Vrácení plnění z neplatné kupní smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4032/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 447-452. 
  article

  article

 4. Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 808/2011 : datum rozhodnutí 28.března 2012.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.5, s.52-53. 
  article

  article

 5. Civilní exekuce, konkurs a vyrovnání / Alena Winterová.    Praha : Aleko, 1992 . 112 s. . ISBN 80-85341-29-8   Signatura M 325
  OP-WiCi
  book

  book