Search results

Records found: 97  
Your query: Subject h. and keywords = "Kontrola ústavnosti"
 1. A Model for the World : The Austrian Constitutional Court Turns 100.   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 17, (2023), no. 3, s. 251-276. 
  article

  article

 2. Ústavnost vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 15/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 3. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  article

  article

 4. Ústavnost pandemického zákona : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 20/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 5. Ústavnost přechodných ustanovení zákona č. 363/2019 Sb. reagujících na změnu celkové částky rodičovského příspěvku ve StScPod : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 1/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 6. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 2 (64), s. 83-99. 
  article

  article

 7. Návrh na zrušení některých ustanovení tzv. liniového zákona : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 39/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 189. 
  article

  article

 8. Přezkum ústavnosti předběžných opatření : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3150/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 284. 
  article

  article

 9. Tempus Fugit! – Zur Bedeutung des einstweiligen Rechtsschutzes.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 9, s. 416-423. 
  article

  article

 10. Ústavní přezkum návrhu na zrušení zákazu zpěvu a omezení počtu účastníků bohoslužeb : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 102/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 45. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.