Search results

Records found: 198  
Your query: Subject h. and keywords = "Konkurz"
 1. Insolvenční řízení. Akcionář dlužníka. Zrušení konkursu. Odvolání zástupce věřitelů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2021, sen. zn. 29 ICdo 129/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 6, s. 400-403. 
  article

  article

 2. Konkurs. Vylučovací žaloba. Pojištění majetku konkursní podstaty. Pojistné plnění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 2020, sp. zn. 29 Cdo 228/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 54-61. 
  article

  article

 3. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022 . 297 stran . ISBN 978-80-7380-907-2   Signatura M 9147
  OP
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

 4. Insolvenční zákon : komentář / Tomáš Moravec, Jiřina Kotoučová a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxvi,1812 stran . ISBN 978-80-7400-849-8   Signatura M 8987
  OP
  Insolvenční zákon

  book

 5. K přiznání náhrady nákladů řízení z tarifní hodnoty : nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2079/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 55-56. 
  article

  article

 6. Povaha sporu o náhradu škody vedeného úpadcem vůči správci konkursní podstaty : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2079/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 118. 
  article

  article

 7. Právní důvody uvolnění podílu ve společnosti s ručením omezeným podle novelizovaného § 206 zákona o obchodních korporacích.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 27-37. 
  article

  article

 8. K povaze sporu o náhradu škody vedeného úpadcem vůči správci konkursní podstaty s důsledky pro přiznání náhrady nákladů řízení z tarifní hodnoty : nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2079/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 60-62. 
  article

  article

 9. Konkurs, zástavní právo, splnění dluhu, kvitance (potvrzení o splnění dluhu) (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2021, sp. zn. 29 Cdo 168/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1312-1333. 
  article

  article

 10. Možnost opětovného podání vylučovací žaloby dle KV : nález ÚS z 11. 5. 2021, sp. zn. III. ÚS 1542/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.