Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Konkurence"
 1. Porušení zákazu konkurence - vydání prospěchu - počátek běhu prekluzivních lhůt : rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 36-40. 
  article

  article

 2. Konkurrentenstreit um Besetzung einer Vorsitzendenstelle am BFH : BVerfG 16.12.21 – 2 BvR 2099/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 7, s. 461-462. 
  article

  article

 3. Prekluze : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 43-49. 
  article

  article

 4. Ekonomie a ekonomika / Josef Vlček.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 555 stran . ISBN 978-80-7552-190-3   Signatura M 7586
  ES
  Ekonomie a ekonomika

  book

 5. Jak poznat predatorní ceny?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 15-16, s. 528-532. 
  article

  article

 6. Co to máte v počítači? : jak vypadá neúspěšný pokus o zničení jedné úspěšné firmy.   -- In:  Respekt -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 26, (2015), č. 11, s. 28-30. 
  article

  article

 7. Zákaz konkurence - úplatný převod majetku, běžný obchodní styk, posudek znalce : výňatek z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.2012, sp.zn. 23 Cdo 608/2011.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2013), č. 1, s. 34-38. 
  article

  article

 8. Guiding principles for directorial conflicts of interest : Re Allied Business and Financial Consultants Ltd; O’Donnell v Shanahan.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 74, (2011), No. 4, s. 596-607. 
  article

  article

 9. Kupní smlouva o převodu nemovitostí. Zákaz konkurence. Nabytí věci od nevlastníka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.března 2011, sp.zn. 29 Cdo 5189/2008.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.15, (2011), č.10-11, s.761-769. 
  article

  article

 10. Guiding principles for directorial conflicts of interest : Re Allied Business and Financial Consultants Ltd; O’Donnell v Shanahan.   -- In:  The modern law review -- ISSN 1468-2230. -- Vol. 74, (2011), No. 4, s. 596-607. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.