Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Kauzalita"
 1. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 2. Náhrada škody, náhrada při poškození věci, cena věci (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2679/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1158-1164. 
  article

  article

 3. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 4. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 5. Ausgleich für Annulierung des Flugs und Verspätung des Ersatzflugs : EuGH 12.03.20 – C-832/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1127-1130. 
  article

  article

 6. Örtliche Zuständigkeit bei Ausgleich für annulierten Teilflug bei einheitlicher Buchung (Ls.) : EuGH 13.02.20 – C-606/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1130. 
  article

  article

 7. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 60-66. 
  article

  article

 8. Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 825-832. 
  article

  article

 9. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 10. Niekoľko poznámok k zavineniu a kauzalite pri trestných činoch proti životu a zdraviu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 16, (2017), č. 7-8, s. 166-170. 
  article

  article