Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Katastrální území"
 1. Katastrální vyhláška / Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 413 stran . ISBN 978-80-7598-453-1   Signatura M 8688
  PZ
  Katastrální vyhláška

  book

 2. Žaloba na určení, že pozemky patří do katastrálního území obce : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.3.2012, sp.zn. 22 Cdo 1727/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.17, s.614-615. 
  article

  article

 3. Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.    Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 1994-2007 .  svazků . ISSN 1211-5843   Signatura C 28
  journal

  journal

 4. Daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí : právní stav ke dni 1.1.2006 / redakce Tomáš Doležal, Ladislava Janková, Markéta Šípová.    Praha : C.H. Beck, 2006 . 286 s. . ISBN 80-7179-953-X   Signatura M 3909
  FD-Daňz
  Daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

  book

 5. Seznam katastrálních území s průměrnými cenami pozemků, orné půdy ... / Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha.    Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1993 . 291 s. . ISBN 80-7049-054-3   Signatura M 454
  PZ-....
  Seznam katastrálních území s průměrnými cenami pozemků, orné půdy

  book