Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Kárné provinění"
 1. Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 12, s. 3-28. 
  article

  article

 2. Omezení svobody projevu soudců a jeho morální zdůvodnění v judikatuře ESLP a NSS.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 8, s. 650-663. 
  article

  article

 3. Kárná provinění exekutorů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 20-26. 
  article

  article

 4. Právníci na lavici obžalovaných aneb Jak si stojí české mravy.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 7-8, s. 12-15. 
  article

  article

 5. Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému řízení.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 7-8, s. 10-21. 
  article

  article

 6. Hranice soudcovské etiky a kárné řízení - rozbor dvou případů ze severočeské justice.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 7-8, s. 22-24. 
  article

  article

 7. Kárné provinění advokáta a trestní řízení : usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 3 To 44/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 3, s. 51-54. 
  article

  article

 8. Disciplinární postih státních zaměstnanců.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 27, (2016), č. 6, s. 12-14. 
  article

  article

 9. K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 11-19. 
  article

  article

 10. Kompetenční spory: kárné žaloby proti exekutorskému kandidátovi, který se v mezidobí stal soudním exekutorem : podle usnesení zvláštního senátu ze dne 18. 1. 2016, čj. Konf 23/2015-8.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 5, s. 482-486. 
  article

  article