Search results

Records found: 48  
Your query: Subject h. and keywords = "Judikatura NS"
 1. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 2. Die Haftung österreichischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen in ihren Leiferketten.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 18 s. 877-883. 
  article

  article

 3. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 4. Věcný přezkum exekučních titulů v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 10, s. 359-366. 
  article

  article

 5. Soumrak nad právem na zákonného soudce v české trestní praxi : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 4 Tdo 684/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 76-82. 
  article

  article

 6. Společné jmění manželů a rok 2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 88-98. 
  article

  article

 7. Předkupní právo podle přechodných ustanovení občanského zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 2, s. 18-24. 
  article

  article

 8. Posouzení přípustnosti dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2891/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 9. Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili = Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - near is my shirt, but nearer is my skin.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 375-387. 
  article

  article

 10. Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva = Sidelight on the results of research into national judicial treatment of the European court of human rights' case law : kdo ji chce a proč ji pořád nemáme?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 389-401. 
  article

  article