Search results

 1. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva / Bohumil Havel, Lucia Žitňanská (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 257 stran . ISBN 978-80-7598-892-8   Signatura M 8743
  HP
  Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva

  book

 4. Vrácení věci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 4 Tz 19/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 228-235. 
  article

  article

 5. Zajištění, věc důležitá pro trestní řízení : usnesení Vrchního soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 6 To 54/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 264-271. 
  article

  article

 6. Insolvence, smlouva o dílo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 351-357. 
  article

  article

 7. Das gesetzliche COVID-19-Kreditmoratorium .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14-15, s. 629-640. 
  article

  article

 8. Insolvenční řízení. Zákonná neúčinnost právního úkonu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 108/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 118-130. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Uplatnění částečného zajištění v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 30. 9. 2019, sp. zn. 29 NSČR 63/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 147-149. 
  article

  article

 10. Feststellung der Zahlungsunfähigkeit : wenn Strafrecht und Insolvenzrecht aufeinandertreffen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 21, s. 1486-1491. 
  article

  article