Search results

Records found: 164  
Your query: Subject h. and keywords = "Insolvence"
 1. Bail-in a ochrana vlastnického práva / Radek Vojtek.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxiii, 243 stran . ISBN 978-80-7400-813-9   Signatura M 8899
  OP
  Bail-in a ochrana vlastnického práva

  book

 2. Evropské insolvenční právo / Tomáš Moravec.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxiv, 259 stran . ISBN 978-80-7400-832-0   Signatura M 8902
  EP
  Evropské insolvenční právo

  book

 3. Insolvenzfähigkeit einer politischen Partei (Gebietsverband) (BGH) .   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 8, s. 245. 
  article

  article

 4. Insolvence, pojistné na zdravotní pojištění, neúčinnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sen. zn. 29 ICdo 97/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 3, s. 442-454. 
  article

  article

 5. Reorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672. 
  article

  article

 6. Účel insolvenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 23-24, s. 809-814. 
  article

  article

 7. Insolvence, insolvenční rejstřík, doručování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2019, sen. zn. 29 ICdo 154/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 837-858. 
  article

  article

 8. Insolvence, obchodní společnost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sen. zn. 29 NSČR 178/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1073-1081. 
  article

  article

 9. Insolvenční řízení. Odpůrčí žaloba. Prekluzívní lhůta. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 177/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 642-646. 
  article

  article

 10. Insolvenční řízení. Žaloba pro zmatečnost. Státní zastupitelství. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 69/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 646-650. 
  article

  article