Search results

Records found: 89  
Your query: Subject h. and keywords = "Insolvenční právo"
 1. Civilní právo procesní. Díl druhý, řízení vykonávací, řízení insolvenční : vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 399 stran . ISBN 978-80-7502-602-6   Signatura M 9082
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 2. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022 . 297 stran . ISBN 978-80-7380-907-2   Signatura M 9147
  OP
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

 3. Evropské insolvenční právo / Tomáš Moravec.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxiv, 259 stran . ISBN 978-80-7400-832-0   Signatura M 8902
  EP
  Evropské insolvenční právo

  book

 4. Insolvenzfähigkeit einer politischen Partei (Gebietsverband) (BGH) .   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 8, s. 245. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení, rozhodnutí o úpadku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sen. zn. 29 NSČR 105/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 138-152. 
  article

  article

 6. Insolvenční zákon : komentář / Tomáš Moravec, Jiřina Kotoučová a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxvi,1812 stran . ISBN 978-80-7400-849-8   Signatura M 8987
  OP
  Insolvenční zákon

  book

 7. Evropské a mezinárodní insolvenční řízení : nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení : komentář / Alexander J. Bělohlávek.    Praha : C. H. Beck, 2020 . cliii, 1413 stran . ISBN 978-80-7400-767-5   Signatura M 8617
  EP
  Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

  book

 8. Ústavní soud: pojem zanedbatelné zmenšení majetku je vždy individuální.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article

 9. Ústavně konformní výklad § 111 InsZ (zanedbatelnost zmenšení majetku dlužníka) : nález ÚS z 1. 6. 2020, sp. zn. I. ÚS 1575/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 281. 
  article

  article

 10. Mezinárodní obchodní právo / Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 412 stran . ISBN 978-80-7380-764-1   Signatura M 8500
  MP
  Mezinárodní obchodní právo

  book