Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Inkluzivní vzdělávání"
 1. Právo na přístup k inkluzivnímu vzdělávání.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 10-21. 
  article

  article

 2. Právní úprava inkluzivního vzdělávání : část I.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 2, s. 12-17. 
  article

  article

 3. Právní úprava inkluzivního vzdělávání : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 25-30. 
  article

  article

 4. The right to „Inclusive“ education.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 85, no. 6, 2022, s. 1329-1356. 
  article

  article

 5. The right to inclusive education : why is there so much opposition to its implementation?.   -- In:  International journal of law in context -- ISSN 1744-5523. -- Vol. 14 (2018), no. 3, s. 396-415. 
  article

  article

 6. Child rights education for inclusion and protection : primary prevention / Murli Desai, Sheetal Goel.    Singapore : Springer Nature Singapore, 2018 . xxxviii, 343 stran . ISBN 978-981-13-0416-3   Signatura Z 4202
  MV
  Child rights education for inclusion and protection

  book

 7. Nepřípustnost ústavní stížnosti směřující výlučně proti ustanovení zákona : usnesení ÚS z 12. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 9/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 155. 
  article

  article

 8. Věc Hrazdíra proti České republice. (Právo na inkluzívní vzdělávání) : rozhodnutí výboru o přijatelnosti (1. sekce). Číslo stížnosti 62565/14. Datum 23. 2. 2016.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 19, (2016), č. 3, s. 197-198. 
  article

  article

 9. Odmítnutí návrhu na zrušení tzv. inkluze ve školství : usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 9/16.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 8, s. 511. 
  article

  article

 10. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Schulgesetzgebung der Länder.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- 2010, Nr. 19, s. 1193-1204. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.