Search results

Records found: 67  
Your query: Subject h. and keywords = "Incidenční spory"
 1. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí. Usnesení o nařízení exekuce. Incidenční spory. Spor o pravost vykonatelné pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 30 Cdo 3512/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 12, s. 730-734. 
  article

  article

 2. Incidenční spory. Konkursní řízení. Pohledávka vázaná na splnění odkládací podmínky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1412/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 482-486. 
  article

  article

 3. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article

 4. Náklady řízení dle § 146 odst. 2 věty druhé OSŘ - posuzování důvodnosti zahájení incidenčního sporu insolvenčním správcem : nález ÚS z 23. 6. 2020, sp. zn. II. ÚS 645/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 282. 
  article

  article

 5. Incidenční spory, vedlejší účastník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2019, sen. zn. 29 ICdo 65/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 196-204. 
  article

  article

 6. Insolvenční řízení, incidenční spory, odporovatelnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2019, sen. zn. 29 ICdo 149/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 742-757. 
  article

  article

 7. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 43-48. 
  article

  article

 8. Bezdůvodné obohacení, incidenční spory, náklady řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sen. zn. 29 ICdo 48/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1686-1702. 
  article

  article

 9. Dokazování, incidenční spory, odporovatelnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sen. zn. 29 ICdo 98/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1703-1715. 
  article

  article

 10. Preddavok na trovy incidenčného konania.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 93-99. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.