Search results

Records found: 51  
Your query: Subject h. and keywords = "Hlavní líčení"
 1. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 2. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 157-163. 
  article

  article

 3. Der OGH und die Hauptverhandlung.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 16, s. 725-733. 
  article

  article

 4. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 5. Čtení protokolu z přípravného řízení v hlavním líčení ve vztahu k právu na obhajobu : nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2194/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 61-63. 
  article

  article

 6. Nutná obhajoba, obhájce, hlavní líčení, vyhlášení rozhodnutí, odvolací řízení, zrušení rozhodnutí, právo na spravedlivé soudní řízení, zpětvzetí opravného prostředku, obhajoba : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 583-609. 
  article

  article

 7. Judikatura : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2018 k otázce, zda nepřítomnost obhájce obviněného, u něhož je dán důvod nutné obhajoby, v hlavním líčení odročeném jen za účelem vyhlášení rozsudku je podstatnou vadou řízení, pro kterou je třeba zrušit rozsudek napadený odvoláním podle § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř..   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150.. 
  article

  article

 8. Arabische Simultanübersetzung für akkreditierte syrische Journalisten in Hauptverhandlung vor deutschem Gericht / hier: Folterungen durch syrische Geheimdienstmitarbeiter in Syrien / Deutsches Völkerstrafgesetzbuch / Pressefreiheit / Einstweilige Anordnung : BVerfG – 18.08.20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 17-19, s. 587-589. 
  article

  article

 9. Unzulässigkeit der Durchführung einer Hauptverhandlung per Videokonferenz im Zivil-verfahren entgegen dem Willen einer Prozesspartei…… Steinmann : BGer – 06.07.20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 20-21, s. 643-646. 
  article

  article

 10. Předvolání a vyrozumění, hlavní líčení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. 8 Tdo 161/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 8, s. 1219-1226. 
  article

  article