Search results

 1. Soutěžní právo / Jiří Kindl a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvi, 975 stran . ISBN 978-80-7400-806-1   Signatura M 8828
  HP
  Soutěžní právo

  book

 2. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev : praktický komentář / Jan Šafránek, Lola Laštovičková, Tomáš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xvi, 605 stran . ISBN 978-80-7552-914-5   Signatura M 8411
  HP
  Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

  book

 3. Vyjádření vůle obchodních společností k fúzi : usnesení NS z 19. 6. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3068/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 21. 
  article

  article

 4. Přeměny obchodních korporací / Tomáš Dvořák.   . xliii, 395 stran . ISBN 978-80-7478-803-1   Signatura M 7239
  HP
  Přeměny obchodních korporací

  book

 5. Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 98, (2015), č. 4, s. 365-380. 
  article

  article

 6. Ovládnutí a převzetí firem / Luboš Smrčka.    Praha : C.H. Beck, 2013 . viii, 151 s. . ISBN 978-80-7400-442-1   Signatura M 6287
  ES-SmOv
  Ovládnutí a převzetí firem

  book

 7. Akciová společnost. Fúze. Projekt rozdělení. Nástupnická společnost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2012, sp.zn. 29 Cdo 4514/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 17, (2013), č. 7, s. 556-561. 
  article

  article

 8. Družstvo. Členský podíl. Vydržení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2012, sp.zn. 29 Cdo 1989/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 17, (2013), č. 7, s. 561-566. 
  article

  article

 9. Právo - obchod - ekonomika : zborník vedeckých prác, II., Rekodifikácia súkromného práva v štátoch "Višegrádskej štvorky" - Fúzie obchodných spoločností - Právo, obchod, ekonomika (vzájomné interakcie) / Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.).    Praha : Leges, 2012 . 624 s. . ISBN 978-80-87576-33-5   Signatura M 6298/2
  PV-Práv
  Právo - obchod - ekonomika

  book

 10. Beyond the prima facie effectiveness of arbitration commitments in EU merger control.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 49 (2012), Nr. 6, s. 1915-1950. 
  article

  article