Search results

Records found: 150  
Your query: Subject h. and keywords = "Exekutoři"
 1. Komorní listy : časopis soudních exekutorů.    Praha : Exekutorská komora České republiky, 2012- .  svazků . ISSN 1805-1081   Signatura C139
  Komorní listy

  journal

 2. Komorní listy : časopis soudních exekutorů.    Praha : Exekutorská komora České republiky, 2021  Praha : Exekutorská komora České republiky, 2021 . 1 online zdroj . ISSN 1805-109X   Signatura C139e
  Komorní listy

  journal

 3. Ústavní rozměr paušální náhrady nákladů marné exekuce dle § 55 exekučního řádu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 12-22. 
  article

  article

 4. Povinnost soudního exekutora vrátit neoprávněně vymožené náklady exekuce i za dobu před převzetím exekuce od předchozího soudního exekutora : usnesení sp. zn. II. ÚS 1907/22 ze dne 1. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 37. 
  article

  article

 5. Právo soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce při zastavení řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2434/21 ze dne 8. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 6. Ústavnost vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 15/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 7. Svévolný postup soudního exekutora - pokračování v exekuci po zrušení exekučních příkazů : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. III. ÚS 2208/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 8. Soudní exekuce / Jitka Wolfová, Martin Štika.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 367 stran . ISBN 978-80-7676-114-8   Signatura M 9149
  OP
  Soudní exekuce

  book

 9. Limity rozhodování exekučního soudu o odměně soudního exekutora : nález ÚS z 25. 1. 2022, sp. zn. I. ÚS 2353/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  article

  article

 10. Přiznání náhrady nákladů vzniklých v souvislosti se změnou exekutora : usnesení sp. zn. IV. ÚS 28/21 ze dne 19. 7. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 49. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.