Search results

Records found: 147  
Your query: Subject h. and keywords = "Exekuční řízení"
 1. Náklady exekučního řízení o zřízení exekutorského zástavního práva : nález sp. zn. IV. ÚS 1327/22 ze dne 1. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 2. Náklady exekučního řízení o zřízení exekutorského zástavního práva : nález ÚS z 1. 11. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1327/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 3. Náklady exekučního řízení a systematika záloh na náklady řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 32, (2023), č. 4, s. 13-29. 
  article

  article

 4. Civilní právo procesní. Díl druhý, řízení vykonávací, řízení insolvenční : vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 399 stran . ISBN 978-80-7502-602-6   Signatura M 9082
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 5. Soudní exekuce / Jitka Wolfová, Martin Štika.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 367 stran . ISBN 978-80-7676-114-8   Signatura M 9149
  OP
  Soudní exekuce

  book

 6. Podání účastníka řízení porušující povinnou úctu vůči soudu : rozhodnutí NS Československé republiky z 18. 3. 1943, sp. zn. R I 51/43 (Vážný 18466).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 142-143. 
  article

  article

 7. Přiznání náhrady nákladů vzniklých v souvislosti se změnou exekutora : usnesení sp. zn. IV. ÚS 28/21 ze dne 19. 7. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 49. 
  article

  article

 8. Úvahy nad účelem exekučního řízení a nad pozitivními závazky státu vyplývajícími z garantovaných základních práv a svobod v kontextu zákona č. 286/2021 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 544-550. 
  article

  article

 9. Exekuce v praxi / Martin Štika.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 288 stran . ISBN 978-80-7380-835-8   Signatura M 8884
  OP
  Exekuce v praxi

  book

 10. Subsidiární použití občanského soudního řádu v exekučním řízení.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 14-17. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.