Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Družstevní byty"
 1. Nejvyšší soud České republiky: věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho zrušení soudem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 24. 6. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1101/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 798-800. 
  article

  article

 2. Bytové družstvo, byty družstevní : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 922-931. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  article

  article

 4. Vlastnictví bytu / Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiii, 149 stran . ISBN 978-80-7552-679-3   Signatura M 8099
  OP
  Vlastnictví bytu

  book

 5. K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 63-64. 
  article

  article

 6. Bytové družstevnictví / Tomáš Dvořák.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xxvii, 280 stran . ISBN 978-80-7400-643-2   Signatura M 7726
  OP
  Bytové družstevnictví

  book

 7. Nájemní a družstevní bydlení : podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček ; na VI. kapitole se spoluautorsky podílela Barbora Tučková.    Praha : Leges, 2016 . 283 stran . ISBN 978-80-7502-135-9   Signatura M 7525
  OP
  Nájemní a družstevní bydlení

  book

 8. Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 44-52. 
  article

  article

 9. Nájemní a družstevní bydlení : podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček.    Praha : Leges, 2014 . 272 s. . ISBN 978-80-87576-99-1   Signatura M 6659
  OP-KřNá
  Nájemní a družstevní bydlení

  book

 10. Ještě k členskému podílu ve společném jmění manželů v souvislosti s privatizací družstevního bytu.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.6, s.235-241. 
  article

  article