Search results

Records found: 44  
Your query: Subject h. and keywords = "Dražba"
 1. Akteneinsicht und Datenschutz – Eine Problemzone in der Praxis der Zwangsversteigerung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 29, 2022, s. 2071-2076. 
  article

  article

 2. Veřejná dražba v občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 115-120. 
  article

  article

 3. Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23. 
  article

  article

 4. Exekuce prodejem nemovitých věcí. Usnesení o příklepu. Odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 495/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 710-716. 
  article

  article

 5. Zvláštní způsoby uzavírání smluv : jednostranné sliby / Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, Rostislav Kolář, Jakub Maur.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 260 stran . ISBN 978-80-7598-530-9   Signatura M 8590
  OP
  Zvláštní způsoby uzavírání smluv

  book

 6. Exekuce v čase legislativní nouze : inter arma enim silent leges?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 2-11. 
  article

  article

 7. Konkurs. Zpeněžení prodejem mimo dražbu. Souhlas konkursního soudu. Důkazní břemeno : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 29 Cdo 3071/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 9, s. 570-582. 
  article

  article

 8. Akciová společnost. Akcie na jméno. Veřejná dražba dobrovolná. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1045/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 622-625. 
  article

  article

 9. Zákon o veřejných dražbách : komentář / Adam Rakovský, Jana Líznerová, Josef Haščák.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xix, 574 stran . ISBN 978-80-7400-712-5   Signatura M 8331
  FP
  Zákon o veřejných dražbách

  book

 10. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, jednání za právnickou osobu, jednání za jiného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 1-24. 
  article

  article