Search results

Records found: 68  
Your query: Subject h. and keywords = "Držba"
 1. Občanský zákoník : komentář. Svazek III, obecná část (§ 976 až 1474) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xxiii, 1103 stran . ISBN 978-80-7598-757-0   Signatura M 8442/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jiří Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxxiii, 317 stran . ISBN 978-80-7400-885-6   Signatura M 9125
  OP
  Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

  book

 3. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku / Lucie Mrázková.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 1 online zdroj (110 stran) . ISBN 978-80-210-9844-2
  Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku

  computer file

 4. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 2000/18 : datum rozhodnutí: 2. dubna 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 54-55. 
  article

  article

 5. Soustava občanského práva. svazek I., 1. Nauky obecné, 2. Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-563-7   Signatura M 8547/1
  OP
  Soustava občanského práva

  book

 6. Vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2000/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 7. Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání a odůvodnění rozhodnutí soudu : rozsudek NS z 30. 1. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1990/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 197-198. 
  article

  article

 8. K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 401-402. 
  article

  article

 9. Úvod do studia občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 405 stran . ISBN 978-80-7552-703-5   Signatura M 8117
  OP
  Úvod do studia občanského práva

  book

 10. Usucapio : vydržení v římském právu / Petr Bělovský.    Praha : Auditorium, 2018 . 246 stran . ISBN 978-80-87284-72-8   Signatura M 8234
  DP
  Usucapio

  book