Search results

Records found: 367  
Your query: Subject h. and keywords = "Dokazování"
 1. Dokazování. Opakování důkazu. Zvukový záznam.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 3. 
  article

  article

 2. Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní / Martin Mihók.    Praha : Leges, 2023 . 414 stran . ISBN 978-80-7502-659-0   Signatura M 9204
  TP
  Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní

  book

 3. Výsledky dokazování přesahující skutková tvrzení stran a možnosti jejich použití v civilním sporném řízení = Findings beyond the statements of parties and their possible use in contradictory civil procedure.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 3, s. 569-582. 
  article

  article

 4. Dokazování v řízení o náhradě nemajetkové újmy za zpožděný let : nález ÚS z 21. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 1758/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 5. Fostering in absentia proceedings when the individual absconds : Criminal proceedings against IR.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 60, no. 5, 2023, s. 1413-1432. 
  article

  article

 6. Fair trial rules of evidence : the case law of the European court of human rights / Jurkka Jämsä.    London : Routledge, 2023 . xiii, 182 stran . ISBN 978-1-032-31794-6   Signatura Z 4680
  PV
  Fair trial rules of evidence

  book

 7. The Evidentiary System of the European Court of Human Rights in Critical Perspective.   -- In:  European convention on human rights law review -- ISSN 2666-3228. -- Vol. 4, (2023), no. 4, s. 363-374. 
  article

  article

 8. The European Court of Human Rights and the ‘Special’ Distribution of the Burden of Proof in Racial Discrimination Cases : The Search for Fairness Continues.   -- In:  European convention on human rights law review -- ISSN 2666-3228. -- Vol. 4, (2023), no. 4, s. 426-446. 
  article

  article

 9. Beweiswürdigung im Ermittlungsakt und Sicherstellung ohne Kriminalpolizei und durch Sachverständige.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 2, s. 58-67. 
  article

  article

 10. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.