Search results

Records found: 25  
Your query: Subject h. and keywords = "Dobrá pověst"
 1. OOO Regnum v Russia.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 1. 
  article

  article

 2. Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti / Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xiv, 155 stran . ISBN 978-80-7598-076-2   Signatura M 8895
  HP
  Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti

  book

 3. Zpráva o pověsti. Ochrana osobnosti. Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 30 Cdo 3848/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 515-522. 
  article

  article

 4. Trestněprávní a soukromoprávní řešení pomluvy : nález ÚS z 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 474/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13-14. 
  article

  article

 5. Publikace závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2020, č. 2, s. 18-24. 
  article

  article

 6. Věc Narodni list D. D. proti Chorvatsku : rozsudek ve věci Narodni list D. D. proti Chorvatsku, stížnost č. 2782/12, Evropský soud pro lidská práva, první sekce, 8. 11. 2018.   -- In:  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 1-14. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: ochrana dobré pověsti právnické osoby : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 18. 6. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3372/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 851-854. 
  article

  article

 8. Z rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 27, (2018), č. 9, s. 348-350. 
  article

  article

 9. Hodnocení spotřebitelského testu a právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby : nález ÚS z 20. 2. 2018, sp. zn. I. ÚS 3819/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 126. 
  article

  article

 10. Věc Stern Taulats a Roura Capellera proti Španělsku : rozsudek Stern Taulats a Roura Capellera proti Španělsku, stížnosti č. 51168/15 a 51186/15, Evropský soud pro lidská práva, třetí sekce, 13. 3. 2018.   -- In:  Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 24, (2018), č. 4 , s. 53-61. 
  article

  article