Search results

Records found: 161  
Your query: Subject h. and keywords = "Dlužníci"
 1. Narovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 98-101. 
  article

  article

 2. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022 . 297 stran . ISBN 978-80-7380-907-2   Signatura M 9147
  OP
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

 3. Majetková podstata. Restituční nárok : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 88/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 330-337. 
  article

  article

 4. Reorganizace : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 137/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 827-839. 
  article

  article

 5. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako vysvobození dlužníka?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 33-35. 
  article

  article

 6. O dětských dluzích.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 7. Smluvní pokuta a penále jako dětské dluhy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 11-12, s. 2-13. 
  article

  article

 8. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  article

  article

 9. Ústavnost tzv. negativního registru dlužníků (spotřebitelů) : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 10. Korektiv dobrých mravů při uplatnění práv ze smlouvy o úvěru věřitelkou vůči solidárním dlužníkům : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 702/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 12. 
  article

  article