Search results

 1. ÚS k ochranným opatřením.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 11. 
  article

  article

 2. Detention before deportation : merits based review, and the need for more oversight of vulnerable detainees.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 26, (2020), no. 2, s. 265-285. 
  article

  article

 3. Das Recht auf effektive Strafverfolgung bei rechtswidriger Zwangsfixierung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 10, s. 651-654. 
  article

  article

 4. Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 735-741. 
  article

  article

 5. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 2647/16 : datum rozhodnutí: 20. listopadu 2018.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 6. Dignity, ill-treatment and detention.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2019, no. 2, s. 155-171. 
  article

  article

 7. Storming the Bastille : detention conditions, the right to liberty and the case for approximation in EU law.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 56, (2019), no. 1, s. 61-90. 
  article

  article

 8. Haghilo v Cyprus.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2019, no. 4, s. 446-449. 
  article

  article

 9. Ústavní soud České republiky: Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence : nález ÚS z 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 2802/17.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 8, s. 218-220. 
  article

  article

 10. Fixierung von Patienten in der Psychiatrie nur mit richterlicher Genehmigung : BVerfG 24.07.18 – 2 BvR 309/15 ua.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71, (2018), Heft 36, s. 2619-2628. 
  article

  article