Search results

Records found: 517  
Your query: Subject h. and keywords = "Daně"
 1. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi.    Praha : Comenius Print, 2009-  Praha : Comenius Print, 2009-  Praha : LexisNexis CZ, 2006- .  svazků . ISSN 1801-6006   Signatura C 141
  Daně a finance

  journal

 2. Daňová a hospodářská kartotéka.    Praha : Wolters Kluwer, 2015-  Praha : Wolters Kluwer, 2015-  Praha : Linde, 1993- .  svazků . ISSN 1210-6739   Signatura C 5
  Daňová a hospodářská kartotéka

  journal

 3. Finanční, daňový a účetní bulletin.    Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012-  Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012-  Praha : Finanční aj. ekonomické poradenství a vydavatelství, 1993- .  svazků . ISSN 1210-5570   Signatura C 12
  Finanční, daňový a účetní bulletin

  journal

 4. Abeceda mzdové účetní 2022 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Michal Ztratil, Helena Přikrylová, Lada Šupčíková, Jana Dorčáková, Martin Mikyska.    Olomouc : ANAG, 2022 . 671 stran . ISBN 978-80-7554-349-3   Signatura M 9041
  PP
  Abeceda mzdové účetní 2022

  book

 5. Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. 8 Tdo 395/2018.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 45. 
  article

  article

 6. Nejvyšší správní soud České republiky: Naplnění účelu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2022, č. j. 3 Afs 384/2019-38.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 69-73. 
  article

  article

 7. Dylematy koordynowania działań ombudsmanów właściwych w sprawach podatkowych i rozgraniczenia ich kompetencji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 7, s. 143-156. 
  article

  article

 8. Nejvyšší správní soud České republiky: Skutečné zahájení daňové kontroly a námitka prekluze : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2022, č. j. 7 Afs 39/2020-29.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 2, s. 139-143. 
  article

  article

 9. La protection des données à caractère personnel en droit européen – Chronique de jurisprudence (2021).   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2022, no. 3, s. 256-326. 
  article

  article

 10. Daně z příjmů : zákon s poznámkami a judikaturou / Vladimír Pelc.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvii, 624 stran . ISBN 978-80-7400-833-7   Signatura M 8947
  FD
  Daně z příjmů

  book