Search results

Records found: 35  
Your query: Subject h. and keywords = "Daň z převodu nemovitostí"
 1. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sobotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xlv, 1042 stran . ISBN 978-80-7400-701-9   Signatura M 8212
  OP
  Realitní právo

  book

 3. Daňové řízení: obnova řízení; Daň z převodu nemovitostí: absolutně neplatná kupní smlouva : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2015, čj. 6 Afs 161/2014-84.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 3, s. 246-254. 
  article

  article

 4. Daň z nabytí nemovitých věcí / Vladimír Pelc.    Praha : Leges, 2014 . 288 s. . ISBN 978-80-7502-012-3   Signatura M 6808
  FD-PeDa
  Daň z nabytí nemovitých věcí

  book

 5. Daň z převodu nemovitostí: podmínky osvobození od daně : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.3.2013, čj. 5 Afs 73/2012-41.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.7, s. 670-685. 
  article

  article

 6. Daňové zákony 2012 : úplná znění platná k 1.1.2012 / Hana Marková.    Praha : Grada Publishing, 2012 . 264 s. . ISBN 978-80-247-4254-0   Signatura M 5898
  FD-MaDa
  Daňové zákony 2012

  book

 7. Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2011 s paralelním vyznačením změn od 1.1. 2012 / Komora daňových poradců.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 1017 s. . ISBN 978-80-7357-728-5   Signatura M 5959
  FD-Daňo
  Daňové zákony a účetnictví

  book

 8. Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně; vklad nemovitosti do obchodní společnosti : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24.8.2010, čj. 7 Afs 51/2007-121.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.2, s.111-121. 
  article

  article

 9. Právní kvalifikace nároků daňového ručitele, který namísto dlužníka uhradil daň, vůči daňovému dlužníku. Přihlášení pohledávky ručitele za úhradu daně z převodu nemovitostí při konkursu. Zánik povinnosti splnit část závazku – daňové pohledávky, k jejímuž plnění nebyl poplatník povinen podle obsahu vyrovnání : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.9.2010, sp.zn. 31 Cdo 1693/2008.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 18, (2010), č. 24, s.892-896. 
  article

  article

 10. Daň z převodu nemovitostí: osvobození nové stavby od daně; pojem "dřívější užívání stavby" : podle rozsudku NSS ze dne 10.2.2010, čj. 1 Afs 1/2010-59.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.12, s.1081-1085. 
  article

  article