Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Daň z nabytí nemovitých věcí"
 1. Nejvyšší správní soud České republiky: Naplnění účelu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2022, č. j. 3 Afs 384/2019-38.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 69-73. 
  article

  article

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 3. K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech a opětovnému vyměřování daně k nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 167-171. 
  article

  article

 4. Daň z neplatné kupní smlouvy? Ústavní soud se zastal firmy ve sporu s finanční správou.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 64. 
  article

  article

 5. Chybné poučení orgánu veřejné moci a povinnost toto pochybení napravit; přípustnost návrhu i po překročení zákonné lhůty : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 216/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 6. Spor o daň z neplatné kupní smlouvy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 7. Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu jednotky v rodinném domě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 791-795. 
  article

  article

 8. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sobotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xlv, 1042 stran . ISBN 978-80-7400-701-9   Signatura M 8212
  OP
  Realitní právo

  book

 9. Daň z nabytí nemovitých věcí : praktická příručka / Vladimír Pelc.    Praha : Leges, 2017 . 240 stran . ISBN 978-80-7502-190-8   Signatura M 7806
  FD
  Daň z nabytí nemovitých věcí

  book

 10. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí : komentář / Eva Zemanová, Václav Toman.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xiii, 192 stran . ISBN 978-80-7552-005-0   Signatura M 7411
  FD
  Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  book