Search results

Records found: 104  
Your query: Subject h. and keywords = "Důchodové pojištění"
 1. Abeceda mzdové účetní 2022 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Michal Ztratil, Helena Přikrylová, Lada Šupčíková, Jana Dorčáková, Martin Mikyska.    Olomouc : ANAG, 2022 . 671 stran . ISBN 978-80-7554-349-3   Signatura M 9041
  PP
  Abeceda mzdové účetní 2022

  book

 2. Benachteiligung der Anrechnung von Pensionszeiten aufgrund der Staatsbürgerschaft : Savickis ua gg Lettland (GK) (9. 6. 2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 3, s. 273-281. 
  article

  article

 3. Abeceda mzdové účetní 2020 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt ... [et al.].    Olomouc : ANAG, 2020 . 655 stran . ISBN 978-80-7554-253-3   Signatura M 8582
  PP-sklad
  Abeceda mzdové účetní 2020

  book

 4. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 14, (2020), č. 1, s. 2-10. 
  article

  article

 5. Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 1, s. 21-30. 
  article

  article

 6. Právo sociálního zabezpečení / Kristýna Koldinská, Petr Tröster a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2018 . xxvi, 289 stran . ISBN 978-80-7400-692-0   Signatura M 8181
  PS
  Právo sociálního zabezpečení

  book

 7. Praktikum z práva sociálního zabezpečení : podle stavu k 1. 9. 2018 / Gabriela Halířová.    Praha : Leges, 2018 . 192 stran . ISBN 978-80-7502-297-4   Signatura M 8239
  PS
  Praktikum z práva sociálního zabezpečení

  book

 8. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii / Iva Chvátalová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 302 stran . ISBN 978-80-7380-732-0   Signatura M 8274
  PS
  Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

  book

 9. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení / Vladimír Voříšek, Roman Lang a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxxii, 545 stran . ISBN 978-80-7552-611-3   Signatura M 8087
  PS
  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  book

 10. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie / Zdeňka Gregorová, Milan Galvas, Jana Komendová, Jaroslav Stránský, Jitka Černá.    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 278 stran . ISBN 978-80-210-8842-9   Signatura M 8079
  PS
  Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie

  book