Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Dávky v nezaměstnanosti"
 1. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady / Věra Štangová, Roman Lang a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 233 stran . ISBN 978-80-7380-700-9   Signatura M 8056
  PS
  Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady

  book

 2. Zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 ZamZ : nález ÚS z 12. 5. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 55/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 256. 
  article

  article

 3. Rechtsprobleme einer Beschäftigungstherapie.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- 2011, Jhrg. 126, Heft 7, s. 404-409. 
  article

  article

 4. Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen.   -- In:  Neue Juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 63 (2010), Nr. 1-2, s. 11-17. 
  article

  article

 5. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie / Jana Černá, Antonín Vacík.    Plzeň : Aleš Čeněk, 2005 . 222 s. . ISBN 80-86898-14-8   Signatura M 3408
  PS-ČePr
  Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie

  book