Search results

Records found: 171  
Your query: Subject h. and keywords = "Cizinci"
 1. Cizinec rovná se vazba?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 39-42. 
  article

  article

 2. Ročenka uprchlického a cizineckého práva : 2020/2021 / editoři: Dalibor Jílek, Pavel Pořízek.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv ; Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 359 stran . ISBN 978-80-7631-068-1. ISBN 978-80-7676-416-3   Signatura M 8021/21
  MV
  Ročenka uprchlického a cizineckého práva

  book

 3. Nejvyšší správní soud: požadavek na odůvodnění "podstatou důvodů" při rozhodování o pobytovém statutu cizinců, vychází-li z utajovaných informací : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 7. 2. 2022, č. j. 10 Azs 438/2021-47.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 10, s. 374-377. 
  article

  article

 4. Anspruch auf Sozialleistungen für Asylbewerber / Verminderte Sonderbedarfsstufe verfassungswidrig : BVerfG – 19. 10. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 21-23, s. 693-705. 
  article

  article

 5. Ústavní soud: odsouzení pro trestný čin není automaticky důvodem ke zrušení trvalého pobytu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 59. 
  article

  article

 6. Residence right under Article 20 TFEU not dependent on sufficient resources : subdelegación del Gobierno en Ciudad Reals.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 58, (2021), no. 2, s. 549-570. 
  article

  article

 7. Ukončení pobytu cizince ohrožujícího bezpečnost : zrychlení, nebo zpomalení?!.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 7-12. 
  article

  article

 8. Aliens before the European court of human rights : ensuring minimum standards of human rights protection / edited by David Moya and Georgios Milios.    Leiden : Brill Nijhoff, 2021 . x, 296 stran . ISBN 978-90-04-46568-8   Signatura Z 4500
  MV
  Aliens before the European court of human rights

  book

 9. Zrušení povolení k trvalému pobytu : nález ÚS z 16. 12. 2020, sp. zn. I. ÚS 945/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 41-43. 
  article

  article

 10. Právo na právní pomoc a tlumočníka v souvislosti se vzdáním se odporu : nález ÚS z 10. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 498/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 183-184. 
  article

  article