Search results

Records found: 178  
Your query: Subject h. and keywords = "Cizinci"
 1. Xenophobic Discrimination.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 87, no. 1, 2024, s. 80-110. 
  article

  article

 2. Abgeleitetes Aufenthaltsrecht aus Unionsbürgerschaft des minderjährigen Kindes : EuGH 22.06.23 – C-459/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 37, 2023, s. 2711. 
  article

  article

 3. Ročenka uprchlického a cizineckého práva : 2022 / editoři: Dalibor Jílek, Pavel Pořízek.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv ; Praha : Wolters Kluwer, 2023 . 387 stran . ISBN 978-80-7631-100-8. ISBN 978-80-7676-784-3   Signatura M 8021/22
  MV
  Ročenka uprchlického a cizineckého práva

  book

 4. Cizinec rovná se vazba?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 39-42. 
  article

  article

 5. Ročenka uprchlického a cizineckého práva : 2020/2021 / editoři: Dalibor Jílek, Pavel Pořízek.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv ; Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 359 stran . ISBN 978-80-7631-068-1. ISBN 978-80-7676-416-3   Signatura M 8021/21
  MV
  Ročenka uprchlického a cizineckého práva

  book

 6. Nejvyšší správní soud: požadavek na odůvodnění "podstatou důvodů" při rozhodování o pobytovém statutu cizinců, vychází-li z utajovaných informací : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 7. 2. 2022, č. j. 10 Azs 438/2021-47.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 10, s. 374-377. 
  article

  article

 7. Anspruch auf Sozialleistungen für Asylbewerber / Verminderte Sonderbedarfsstufe verfassungswidrig : BVerfG – 19. 10. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 21-23, s. 693-705. 
  article

  article

 8. Ústavnost § 129a PobCiz : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 123/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 316-317. 
  article

  article

 9. Cizinec. Právnická osoba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2021, sp. zn. 23 Cdo 342/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 11, s. 663-670. 
  article

  article

 10. The increasing role of the Charter when establishing the ‘genuine enjoyment’ test for static EU citizens – A result of the ECHR’s shortcomings?.   -- In:  International and comparative law review -- ISSN 1213-8770. -- Vol. 22 (2022), no. 2, s. 121-138. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.