Search results

Records found: 54  
Your query: Subject h. and keywords = "Ceny"
 1. Cenový věstník.    Praha : Ministerstvo financí ČR, 2015- . 1 online zdroj   Signatura C3e
  journal

  journal

 2. Rozložení důkazního břemene v daňovém řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 2, s. 134-149. 
  article

  article

 3. Právní úskalí stanovení ceny v elektroenergetice a plynárenství.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 96-107. 
  article

  article

 4. Účtování podnákladových cen jako možný způsob zneužití dominantního postavení - případ Falcon : část II.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 18-26. 
  article

  article

 5. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Příkazní smlouva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 23 Cdo 4565/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 696-702. 
  article

  article

 6. Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách / Milan Hulmák.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xx, 300 stran . ISBN 978-80-7400-779-8   Signatura M 8685
  OP
  Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

  book

 7. Pobytová taxa v konečné ceně zájezdu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 4, s. 15-20. 
  article

  article

 8. Společné jmění manželů, vypořádání SJM, cena věci (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1205/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1631-1642. 
  article

  article

 9. Tell me where you come from and I will tell you the price : ambiguous expansion of prohibited geographical price discrimination in the EU.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 56, (2019), no. 1, s. 23-60. 
  article

  article

 10. HOAI europarechtswidrig! (EuGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2019, Heft 15, s. 460. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.