Search results

Records found: 46  
Your query: Subject h. and keywords = "Bytová práva"
 1. Vzory smluv a podání ve věcech : práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2012 . 1327 s. . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura M 5905
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  book

 2. Vzory smluv a podání ve věcech : elektronická verze vzorů ve Wordu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů [elektronický zdroj CD-ROM].    Praha : Linde, 2012 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura D 36
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  computer file

 3. Promlčení. Promlčení mezi manžely : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.ledna 2011, sp.zn. 28 Cdo 2061/2010.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.9, s. 668-674. 
  article

  article

 4. The shifting sands of article 8 jurisprudence in English housing law.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2011, Iss. 2, s. 151-165. 
  article

  article

 5. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 847 s. . ISBN 978-80-7357-637-0   Signatura M 5689
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu

  book

 6. Der „Kernbereich“ elementarer Mitwirkungsrechte des Wohnungseigentümers.   -- In:  Neue Juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 64, (2011), Heft 26, s. 1841-1845. 
  article

  article

 7. Kodex bytového práva 2011 : byty a nebytové prostory, revize technických zařízení bezpečnostní práce a požární ochrana, účetnictví, daňové povinnosti, komentář, související předpisy / Jiří Kocourek, Jaroslav Čermák, Jaroslav Peštuka.    Praha : Eurounion, 2011 . 655 s. . ISBN 978-80-7317-090-5   Signatura M 5712
  OP-KoKo
  Kodex bytového práva 2011

  book

 8. Přechod nájmu bytu na vnuka : rozsudek NS ze dne 20.7.2010, sp.zn. 26 Cdo 4076/2008.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč.7, (2010), č.10, s.520-524. 
  article

  article

 9. Ke spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru osobou oprávněnou z věcného břemene : Usnesení ze dne 4.8.2010, sp.zn. 7 Tdo 597/2010.   -- In:  Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-592. -- Sešit 70, (2010), s.9-12. 
  article

  article

 10. Bytové družstvo : převody družstevních bytů a další aktuální otázky / Tomáš Dvořák.    Praha : C.H. Beck, 2009 . xxiii, 342 s. . ISBN 978-80-7400-127-7   Signatura M 4942
  OP-DvBy
  Bytové družstvo

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.