Search results

Records found: 112  
Your query: Subject h. and keywords = "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"
 1. Bezpečnost a hygiena práce.    Praha : Wolters Kluwer, 2022-  Praha : Wolters Kluwer, 2022- . ISSN 0006-0453   Signatura C
  Bezpečnost a hygiena práce

  journal

 2. Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha.    Praha : Leges, 2021 . 978 stran . ISBN 978-80-7502-474-9   Signatura M 8932
  PP
  Zákoník práce

  book

 3. Zákoník práce : s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost, právní stav k 1.7.2021 / Jaroslav Stránský a kol..    Praha : Sondy, 2021 . 1087 stran . ISBN 978-80-86846-74-3   Signatura M 8965
  PP
  Zákoník práce

  book

 4. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  book

 5. Zákoník práce : komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxxv, 810 stran . ISBN 978-80-7598-910-9   Signatura M 8818
  PP
  Zákoník práce

  book

 6. Lékařské posudky v pracovním právu : lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců / Martin Štefko.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2020 . 212 stran . ISBN 978-80-87439-46-3   Signatura M 8939
  PP
  Lékařské posudky v pracovním právu

  book

 7. Pracovní právo v bodech s příklady / Petr Hůrka a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xii, 201 stran . ISBN 978-80-7598-356-5   Signatura M 8380
  PP
  Pracovní právo v bodech s příklady

  book

 8. Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik / Tomáš Neugebauer.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 150 stran . ISBN 978-80-7552-957-2   Signatura M 8061
  PP
  Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik

  book

 9. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018 / Petr Hůrka a kol..    Olomouc : ANAG, 2018 . 879 stran . ISBN 978-80-7554-132-1   Signatura M 8103
  PP
  Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018

  book

 10. Pojištění, zaměstnanci, pracovní úraz, bezpečnost a ochrana zdraví při práci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 123-130. 
  article

  article