Search results

Records found: 228  
Your query: Subject h. and keywords = "Autorské právo"
 1. BVerfG – 09. 02. 22 – Vorläufige Anwendung von CETA nicht ultra vires.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 1-8, s. 99-108. 
  article

  article

 2. Fotografie a právo : autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii / Martin Valoušek.    Praha : Leges, 2022 . 118 stran . ISBN 978-80-7502-597-5   Signatura M 9098
  OA
  Fotografie a právo

  book

 3. Privatisierung der Raumfahrt – Eine weltraumrechlitche Bestandsaufnahme.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 13, . 
  article

  article

 4. Digitale Filter zwischen Konsum und Kommunikation / Der Einsatz automatischer Verfahren zur Lösung von Grundrechtskonflikten auf Plattformen am Beispiel des Urheberrechts.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 17-20, s. 482-491. 
  article

  article

 5. Sazby odměn vybíraných kolektivními správci / Terezie Vojtíšková.    Praha : Leges, 2021 . 117 stran . ISBN 978-80-7502-486-2   Signatura M 8878
  OA
  Sazby odměn vybíraných kolektivními správci

  book

 6. Softwarové smlouvy : jejich specifika a kontraktační proces / Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xix, 303 stran . ISBN 978-80-7400-814-6   Signatura M 8863
  PI
  Softwarové smlouvy

  book

 7. Rechtliche Herausforderungen bei der digitalen Verbreitung von Videos.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 10, s. 490-499. 
  article

  article

 8. Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht / Hrsg. Simon Laimer, Christoph Perathoner.    Berlin : Springer Verlag, 2021 . 1 online zdroj (ix, 254 stran) . ISBN 978-3-662-62179-0
  Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht

  computer file

 9. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského) / editoři: Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář.    Praha : Metropolitan University Prague Press : Wolters Kluwer, 2021 . 543 stran . ISBN 978-80-7638-028-8. ISBN 978-80-7598-982-6   Signatura M 9051
  PV
  Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám

  book

 10. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7   Signatura M 8608
  OP
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book