Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Adekvátní příčinná souvislost"
  1. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72. 
    article

    article

  2. O teórii adekvátnej príčinnej súvislosti.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 100, (2017), č. 6, s. 558-575. 
    article

    article