Search results

Records found: 51  
Your query: Subject h. and keywords = "Živnostenské právo"
 1. Živnostenský zákon : komentář / Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xxvi, 618 stran . ISBN 978-80-7400-929-7   Signatura M 9266
  SP
  Živnostenský zákon

  book

 2. Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem : úplné znění podle stavu k 1.1.2019 / sestavila a komentář napsala: Danka Makalová.    Praha : Informační centrum ČKAIT, 2019 . 203 stran . ISBN 978-80-88265-09-2   Signatura M 8694
  SP
  Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem

  book

 3. Živnostenský zákon : komentář / Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xix, 432 stran . ISBN 978-80-7400-731-6   Signatura M 8416
  SP
  Živnostenský zákon

  book

 4. Živnostenský zákon / Eva Horzinková, Václav Urban.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 266 stran . ISBN 978-80-7598-090-8   Signatura M 8228
  SP
  Živnostenský zákon

  book

 5. Gewerberecht – Wirtschaftsfreiheit. Zürich. Vorschriften über die Strassenprostitution.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 116, (2015), Heft 11, s. 601-606. 
  article

  article

 6. Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví : 2003-2013 / Pavel Molek, Jitka Stráská.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xxxi, 714 s. . ISBN 978-80-7400-296-0   Signatura M 7083
  SD-MoPř
  Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví

  book

 7. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem / Eva Horzinková, Václav Urban.    Praha : Linde, 2014 . 327 s. . ISBN 978-80-7201-942-7   Signatura M 6954
  SP-HoŽi
  Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem

  book

 8. Vzory smluv a podání ve věcech : práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2012 . 1327 s. . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura M 5905
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  book

 9. Vzory smluv a podání ve věcech : elektronická verze vzorů ve Wordu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů [elektronický zdroj CD-ROM].    Praha : Linde, 2012 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura D 36
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  computer file

 10. Právo v podnikání / Bohumila Salachová.    Ostrava : KEY Publishing, 2012 . 124 s. . ISBN 978-80-7418-148-1   Signatura M 6257
  SP-SaPr
  Právo v podnikání

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.