Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu"
 1. K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2020, č. j. 6 Afs 206/2020-37.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 57-60. 
  article

  article

 2. Formální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 435-442. 
  article

  article

 3. Aktivní legitimace státu k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 8 Afs 128/2018-46.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxiii-cxxx. 
  article

  article

 4. (Ne)přípustnost zásahové žaloby v daňovém řízení : nález ÚS ze 14. 1. 2020, sp. zn. III. ÚS 2383/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 3, s. 78-80. 
  article

  article

 5. Aktivní legitimace státu k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 8 Afs 128/2018-46.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 65-69. 
  article

  article

 6. Koncentrační zásada v řízení podle soudního řádu správního : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 62-64. 
  article

  article

 7. Soudní řád správní : kritická analýza / Adamec, M., Adamusová, Z., Balounová, J. a kol..    Praha : Auditorium, 2019 . 152 stran . ISBN 978-80-87284-79-7   Signatura M 8674
  SD
  Soudní řád správní

  book

 8. Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová.    Praha : Leges, 2018 . 240 stran . ISBN 978-80-7502-272-1   Signatura M 8116
  SP
  Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

  book

 9. Volba žalobního typu ve správním soudnictví.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 5, s. 146-151. 
  article

  article

 10. Několik poznámek k aktivní věcné legitimaci dotčené veřejnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 18, s. 638-641. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.