Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Žaloba na plnění"
 1. Příčinná souvislost mezi žalobou potřebnou k úřednímu povolení a ušlým ziskem : rozsudek NS ze 7. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2863/2014 (SJ 91/2015, C 14354).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 21. 
  article

  article

 2. Verfassungswidrige Versagung von Prozesskostenhilfe für Zahlungsklage : BVerfG, 15.10.2015 - 1 BvR 1790/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 19, s. 1377-1378. 
  article

  article

 3. Kdy rozhodnutí o žalobě na plnění netvoří překážku věci rozhodnuté pro pozdější žalobu na určení věcného práva : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2014, sp.zn. 31 Cdo 2740/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 22, 2014, č. 17, s. 603-606. 
  article

  article

 4. Schválený smír jako překážka věci rozsouzené : usnesení NS z 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 458/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 5, s. 175-176. 
  article

  article

 5. Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 9, s. 306-309. 
  article

  article