Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Školská zařízení"
 1. Schulschlieβungen als Mittel des Infektionsschutzes – Bundesnotbremse II : BVerfG 19.11.21 – 1 BvR 971/21, 1 BvR 1069/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 3, s. 167-189. 
  article

  article

 2. Rozšířený senát: škola jako původce nezákonného zásahu; krizová opatření vlády; účinky bezprostředně plynoucí z právního předpisu : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, čj. 9 As 264/2020-51.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxxvii-cxxxii. 
  article

  article

 3. Otazníky nad postupem ředitele školského zařízení pro výkon ústavní (ochranné) výchovy při (ne)rozhodování o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 3, s. 30-38. 
  article

  article

 4. Cybermobbing in der Schule.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 39, s. 2801-2805. 
  article

  article

 5. Ústavnost § 148 odst. 3 písm. a) ŠkolZ - zřizování soukromých škol : nález ÚS z 9. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 34/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 6. Vztah školské příspěvkové organizace a jejího zřizovatele.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 4, s. 202-217. 
  article

  article

 7. Pravomoc soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4180/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 603-610. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.