Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Řízení o pozůstalosti"
 1. Dědické právo v praxi / Jiří Svoboda, Ondřej Klička.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xxxi, 446 stran . ISBN 978-80-7400-913-6   Signatura M 9193
  OP
  Dědické právo v praxi

  book

 2. Náklady pozůstalostního řízení ve smyslu § 127 ZŘS z pohledu jmenovaného správce pozůstalosti : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 3195/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 3. Poučovací povinnost soudu ve vztahu k nepominutelným dědicům a hmotněprávní námitky účastníků v řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 3-9. 
  article

  article

 4. Správce pozůstalosti : nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 3195/20.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 21-30. 
  article

  article

 5. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2022 . xv, 949 stran . ISBN 978-80-7502-601-9   Signatura M 9111
  OP
  Dědické právo

  book

 6. Nezletilí a řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 16-22. 
  article

  article

 7. Vydání majetku bez hodnoty nebo majetku nepatrné hodnoty státu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 24 Cdo 785/2020.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 26-28. 
  article

  article

 8. Právní nástupnictví v exekučním řízení v souvislosti s řízením o pozůstalosti .   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 46-55. 
  article

  article

 9. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . xiii, 882 stran . ISBN 978-80-7502-345-2   Signatura M 8463
  OP
  Dědické právo

  book

 10. Některé aspekty zastupování.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 7-19. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.