Search results

 1. Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Tomáš Strémy, Lukáš Turay (eds.).    Praha : Leges, 2021 . 1 online zdroj (152 stran) . ISBN 978-80-7502-489-3
  Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty

  computer file

 2. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice / Markéta Brunová.    Praha : Leges, 2020 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-408-4   Signatura M 8595
  TP
  Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

  book

 3. Role Ústavního soudu při formování právního státu v České republice.   -- In:  Právo jako multidimenzionální fenomén -- s. 350-354 -- M 8673. 
  article

  article

 4. Úvodní slovo předsedy Ústavního soudu.   -- In:  Efektivita a kvalita českého soudnictví Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy. -- s. 21-23 -- M 8684. 
  article

  article

 5. Daňový systém ČR 2020 / Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 406 stran . ISBN 978-80-7598-887-4   Signatura M 8734
  FD
  Daňový systém ČR 2020

  book

 6. Finanční a daňové právo / Petra Hrubá Smržová, Petr Mrkývka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 493 stran . ISBN 978-80-7380-796-2   Signatura M 8755
  FP
  Finanční a daňové právo

  book

 7. Hazard v České republice / David Fiedor.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020 . 166 stran . ISBN 978-80-7419-303-3   Signatura M 8758
  SO
  Hazard v České republice

  book

 8. Peníze a politika : financování politických stran a volebních kampaní v České republice / Petr Vymětal.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020 . 386 stran . ISBN 978-80-7419-289-0   Signatura M 8763
  PL
  Peníze a politika

  book

 9. Daň z přidané hodnoty : s komentářem : 2020/2021 / Václav Benda, Ladislav Pitner.    Olomouc : ANAG, 2020 . 958 stran . ISBN 978-80-7554-289-2   Signatura M 8815
  FD
  Daň z přidané hodnoty

  book

 10. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva / Ivan David ; ilustrace Michaela Kukovičová.    Praha : Nová beseda, 2020 . 280 stran . ISBN 978-80-88383-20-8
  OA
  Filmové právo

  book