Search results

Records found: 94  
Your query: Subject h. and keywords = "České země"
 1. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    Praha : Leges, 2022 . 139 stran . ISBN 978-80-7502-592-0   Signatura M 9059
  OP
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

  book

 2. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    Praha : Leges, 2020 . 139 stran . ISBN 978-80-7502-501-2   Signatura M 8864
  DP
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

  book

 3. In quest of history : on Czech statehood and identity / Jiří Přibáň & Karel Hvížďala.    Praha : Univerzita Karlova, 2019 . 288 stran . ISBN 978-80-2464-267-3   Signatura M 8600
  GH
  In quest of history

  book

 4. Praha univerzitní / Josef a Lydia Petráňovi ; fotografie Martin Micka a Oto Palán.    Praha : Univerzita Karlova, 2018 . 215 stran . ISBN 978-80-246-3785-3   Signatura M 8149
  GH
  Praha univerzitní

  book

 5. Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí / Jan Rychlík, Vladimír Penčev.    Praha : Vyšehrad, 2018 . 687 stran . ISBN 978-80-7429-881-3   Signatura M 8178
  GH
  Od minulosti k dnešku

  book

 6. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu : Chrestomatie. Díl 1. Druhá polovina 17. a počátek 18. století / Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří Šouša ml., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová.    Praha : Univerzita Karlova, 2018 . 342 stran . ISBN 978-80-246-3775-4   Signatura M 8231/1
  TP
  Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu

  book

 7. Hledání dějin : o české státnosti a identitě : 883-1918-2018 : rozhovor / Karel Hvížďala, Jiří Přibáň.    Praha : Univerzita Karlova, 2018 . 258 stran . ISBN 978-80-246-4047-1   Signatura M 8255
  GH
  Hledání dějin

  book

 8. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1 : Právo v běhu času : sborník příspěvků z mezinárodní konference. / Vilém Knoll (ed.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 323 stran . ISBN 978-80-7380-711-5   Signatura M 8244/1
  DP
  Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

  book

 9. Osmičky : osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici / vedoucí autorského kolektivu Libor Jan; Tomáš Borovský, Tomáš Dvořák, Jiří Hanuš, Tomáš Knoz, Jiří Malíř, Denisa Nečasová, Jiří Němec, Libor Vykoupil, Martin Wihoda.    Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018 . 318 stran . ISBN 978-80-7422-640-3   Signatura M 8272
  GH
  Osmičky

  book

 10. Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 . Svazek I, Články 1-74 / Jana Janišová, Dalibor Janiš.    Praha : Leges, 2017 . 592 stran . ISBN 978-80-7502-248-6   Signatura M 8101/1
  DP
  Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.