Search results

Records found: 121  
Your query: Subject h. and keywords = "České právo"
 1. Vybrané problematické okruhy agenturního zaměstnávání v poměrech české a německé právní úpravy = Selected issues of temporary agency work in Czech and German legal systems.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-47. 
  article

  article

 2. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2022 . xv, 949 stran . ISBN 978-80-7502-601-9   Signatura M 9111
  OP
  Dědické právo

  book

 3. The Assessment of permissibility of using non-statutory justifications in Czech and Polish criminal law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 573-588. 
  article

  article

 4. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Bibliografie právníků A-J / Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Ondřej Horák, David Kolumber (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava : KEY Publishing, 2022 . 855 stran . ISBN 978-80-7380-913-3. ISBN 978-80-7380-569-2. ISBN 978-80-7418-393-5. ISBN 978-80-7418-238-9   Signatura M 7392/23
  PV
  Encyklopedie českých právních dějin

  book

 5. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek, Zákon ob - Ž / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava : KEY Publishing, 2021 . 814 stran . ISBN 978-80-7380-813-6. ISBN 978-80-7380-569-2. ISBN 978-80-7418-375-1. ISBN 978-80-7418-238-9   Signatura M 7392/22
  PV
  Encyklopedie českých právních dějin

  book

 6. Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek, U – Ú / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava : KEY Publishing, 2020 . 806 stran . ISBN 978-80-7380-795-5. ISBN 978-80-7380-569-2. ISBN 978-80-7418-334-8. ISBN 978-80-7418-238-9   Signatura M 7392/19
  PV
  Encyklopedie českých právních dějin

  book

 7. Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost / Jakub Pichrt, Jakub Morávek (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ix, 128 stran . ISBN 978-80-7676-027-1   Signatura M 8879
  PP
  Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost

  book

 8. Srovnání rozhodčího řízení v České republice a Rakousku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 10, s. 28-40. 
  article

  article

 9. Mezigenerační střet úprav rozhodčího řízení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 39-41. 
  article

  article

 10. Povinnost soudu rozhodnout spor v zákonem stanovené lhůtě jako možný nástroj eliminující průtahy v řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 2-10. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.