Search results

Records found: 114  
Your query: Subject h. and keywords = "Územní samospráva"
 1. K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 148-155. 
  article

  article

 2. Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí / Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxix, 436 stran . ISBN 978-80-7400-881-8   Signatura M 9117
  SP
  Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

  book

 3. Zákon o krajích : komentář / Petr Pospíšil, Lukáš Glaser, Jan Janeček, Dominika Lasáková, Aleš Novotný, Jana Orszulíková, Václav Těžký, David Venzara, Pavlína Venzarová, Martin Vymětal, Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Petr Jantač, Adéla Pejskarová, Adrián Radošinský.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxii, 510 stran . ISBN 978-80-7400-907-5   Signatura M 9150
  SP
  Zákon o krajích

  book

 4. Ústavnost snížení odměny uvolněných zastupitelů územní samosprávy při souběhu funkcí : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 44-45. 
  article

  article

 5. Ústavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektív.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 515 stran . ISBN 978-80-7380-841-9   Signatura M 8961
  UO
  Ústavné právo Slovenskej republiky

  book

 6. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského) / editoři: Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář.    Praha : Metropolitan University Prague Press : Wolters Kluwer, 2021 . 543 stran . ISBN 978-80-7638-028-8. ISBN 978-80-7598-982-6   Signatura M 9051
  PV
  Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám

  book

 7. Právo na samosprávu a územní plánování : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 709/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 235. 
  article

  article

 8. A typology of local governments’ engagement with human rights : legal pluralist contributions to international law and human rights.   -- In:  Netherlands quarterly of human rights -- ISSN 0169-3441. -- Vol. 37, (2020), no. 1, s. 30-54. 
  article

  article

 9. Zpřístupnění údajů z Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů i bez žádosti je nepřiměřeným zásahem do práva na soukromí : nález pléna Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lviii-lxvii. 
  article

  article

 10. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1160 stran . ISBN 978-80-7502-468-8   Signatura M 8768/2
  UC
  Ústavní právo a státověda

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.