Search results

Records found: 136  
Your query: Subject h. and keywords = "Územní plánování"
 1. Ústavní soud (nejen) k odpovědnosti státu za pochybení orgánů ochrany ovzduší či autorizovaného inspektora.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 23, (2023), č. 1 (67), s. 74-94. 
  article

  article

 2. Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 2329/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 47-48. 
  article

  article

 3. Rechtsprechung des BVerwG zum Umweltrecht 2020/2021.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 1, s. 1-9. 
  article

  article

 4. „Ustalenia“ i „wskazania“ jako element planów ochrony albo zadań ochronnych i ich wpływ na planowanie przestrzenne w gminách oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 2, s. 61-87. 
  article

  article

 5. Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) / Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 576 stran . ISBN 978-80-7502-613-2   Signatura M 9122
  SP
  Správní právo

  book

 6. Kompenzace omezení vlastnického práva územním plánem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 3-4, s. 129-148. 
  article

  article

 7. Klimawandelanpassung durch Verwaltungsrecht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 24, s. 1409-1415. 
  article

  article

 8. Právní aspekty záměrů hlukově náročných dopravních staveb.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 4 (66), s. 30-56. 
  article

  article

 9. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 10. Smlouva o smlouvě budoucí. Územní plán : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1642/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 151-161. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.