Search results

Records found: 129  
Your query: Subject h. and keywords = "Územní plánování"
 1. Rechtsprechung des BVerwG zum Umweltrecht 2020/2021.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 1, s. 1-9. 
  article

  article

 2. „Ustalenia“ i „wskazania“ jako element planów ochrony albo zadań ochronnych i ich wpływ na planowanie przestrzenne w gminách oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 2, s. 61-87. 
  article

  article

 3. Smlouva o smlouvě budoucí. Územní plán : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1642/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 151-161. 
  article

  article

 4. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 5. Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 15-16, s. 515-522. 
  article

  article

 6. Právo na samosprávu a územní plánování : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 709/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 235. 
  article

  article

 7. Stavební zákon : praktický komentář / Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv autorů.    Praha : Leges, 2020 . xxiv, 1073 stran . ISBN 978-80-7502-400-8   Signatura M 8721
  PZ
  Stavební zákon

  book

 8. Nový stavební zákon.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 11-17. 
  article

  article

 9. Důsledky zamítnutí návrhu územního plánu zastupitelstvem obce : rozsudek KS v Praze z 15. 6. 2018, sp. zn. 43 A 34/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 23-24. 
  article

  article

 10. Veřejné stavební právo čekají změny.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 2, s. 58-63. 
  article

  article