Search results

Records found: 52  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavněprávní přezkum"
 1. Řízení před správními soudy: přezkum zákonnosti a ústavnosti krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu; překročení základních materiálních a procedurálních limitů : rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2021, č. j. 8 A 26/2021-42.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. xlii-xlvii. 
  article

  article

 2. Přezkum sankcí za disciplinární provinění poslance Ústavním soudem : usnesení ÚS z 1. 2. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 28/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 120-122. 
  article

  article

 3. Judicial review of constitutional amendments : a legitimate defence of democracy through a counter-majoritarian power?.   -- In:  International journal of human rights and constitutional studies -- ISSN 2050-103X. -- Vol. 8, (2021), no. 1-2, s. 97-111. 
  article

  article

 4. Practice makes dialogue : reconceptualizing constitutional interaction between courts and legislatures.   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 15, (2021), no. 2, s. 115-161. 
  article

  article

 5. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 6. Delegace zákonodárné moci a meziválečný československý ústavní soud.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 919-939. 
  article

  article

 7. Unzulässige Verfassungsbeschwerde gegen die SARS-CoV-2-EindmaβnV Bln : BVerfG – 1 BvR 712/20.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 9, s. 631-634. 
  article

  article

 8. Die Verfsassungsmäβigkeit von sogenannten „Ausgangssperren“ nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 11, s. 732-739. 
  article

  article

 9. Kein grunsätzliches Versammlungsverbot durch CoronaVO : BVerfG, Beschl. v. 17.04.2020 – 1 BvQ 37/20.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 11, s. 764-768. 
  article

  article

 10. Parlamente vor Gericht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 14, s. 901-903. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.