Search results

 1. Die Landesverfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen in bundesrechtlichen Verfahren.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 373-381. 
  article

  article

 2. Právo na účinné vyšetřování a povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46. 
  article

  article

 3. Povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález ÚS z 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 50. 
  article

  article

 4. Ústavní stížnost proti rozhodnutí o vazbě; lhůta pro podání stížnosti proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě : nález ÚS z 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1919/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 5. Das Bundesverfassungsgericht – ein selbst ernannter Hüter der Unionsgrundrechte.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 593-601. 
  article

  article

 6. Stát musí vzít rozum do hrsti.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 55-59. 
  article

  article

 7. Die Garantie eines Wahlrechtsschutzes durch Art. 19 IV GG.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 3, s. 122-127. 
  article

  article

 8. Das Bundesverfassungsgericht als Garant der Unionsgrundrechte .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2020, Nr. 4, s. 157-168. 
  article

  article

 9. Öffnung der Verfassungsbeschwerde für die Unionsgrundrechte – Neugestaltung des europäischen Grundrechtsförderalismus durch das BVerfG.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 8, s. 549-552. 
  article

  article

 10. Nová praxe u Ústavního soudu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 63. 
  article

  article