Search results

Records found: 648  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2021"
 1. Nahlížení do spisu jako samostatný úkon právní služby : nález ÚS z 1. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3906/17.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 121-122. 
  article

  article

 2. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article

 3. Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 23. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2399/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article

 4. Právo svědka odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TrŘ : nález ÚS z 20. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 1679/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article

 5. K zákazu retroaktivity podle čl. 40 odst. 6 LPS v souvislosti s nabytím účinnosti TOPO : nález ÚS z 8. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3418/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122-123. 
  article

  article

 6. Zrušení části § 289 odst. 3 TrZ zmocňujícího vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé : nález ÚS z 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 98/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 123. 
  article

  article

 7. Nesprávné poučení soudu o nepřípustnosti podat dovolání v trestním řízení : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 454/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 123. 
  article

  article

 8. Rozhodnutí soudu o nepředání odsouzeného k výkonu trestu do dožadujícího státu : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3524/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 123. 
  article

  article

 9. Váhání o volbách.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 10. Ústavní soud neumožnil uznávat zahraniční rozhodnutí o osvojení registrovanými partnery.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 52. 
  article

  article