Search results

 1. Přezkum materiálního znaku přestupku (deliktu) ve správním soudnictví : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, čj. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxx-cxxxviii. 
  article

  article

 2. Lhůta pro žalobu Ministerstvem vnitra proti opatření územní samosprávy je 3 roky : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 19. 5. 2020, 8 As 125/2018-37.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxxviii-cxliv. 
  article

  article

 3. Smluvní pokuta - porušení povinnosti - výkon práva - odstoupení od smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 3, s. 36-40. 
  article

  article

 4. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223. 
  article

  article

 5. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : I. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 225-246. 
  article

  article

 6. Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 267-279. 
  article

  article

 7. Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 153-161. 
  article

  article

 8. Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 168-182. 
  article

  article

 9. Odpovědnost rozhodce za škodu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 192-200. 
  article

  article

 10. Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 196-203. 
  article

  article