Search results

Records found: 702  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2020"
 1. Adhezní řízení, znalecký posudek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 6 Tdo 1017/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 3, s. 411-424. 
  article

  article

 2. Pomluva : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 8 Tdo 681/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 3, s. 450-462. 
  article

  article

 3. Poplatky soudní, poučovací povinnost soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sen. zn. 29 ICdo 156/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 3, s. 467-474. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení, odporovatelnost, smír, rozsudek pro uznání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2019, sen. zn. 29 ICdo 108/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 3, s. 475-496. 
  article

  article

 5. Opatření proti nečinnosti v případě zahájení správního řízení z moci úřední.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 3, s. 137-148. 
  article

  article

 6. Kdo může v obci schvalovat smlouvy?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 31, (2020), č. 3, s. 36. 
  article

  article

 7. Konkurence řízení o přestupku právnické osoby s trestním řízením proti právnické osobě pohledem principu ne bis in idem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 1-17. 
  article

  article

 8. K projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 18-33. 
  article

  article

 9. Ústavněprávní souvislosti rozhodování v pochybnostech o charakteru pozemku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 34-50. 
  article

  article

 10. Legislativní rada vlády slaví 50 let.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. ii-vi. 
  article

  article