Search results

Records found: 828  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2019"
 1. Ústavní soud : ročenka 2019 / kontaktní osoba JUDr. Vlastimil Göttinger.    Brno : Ústavní soud České republiky, 2020 . 111 stran . ISBN 978-80-87687-17-8   Signatura M 5773/19
  UC
  Ústavní soud

  book

 2. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1425/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1562-1579. 
  article

  article

 3. Úvěrový podvod, pokus trestného činu : usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 15 Tdo 204/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1587-1598. 
  article

  article

 4. Ohrožování výchovy dítěte : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 600/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1599-1609. 
  article

  article

 5. Směnečný a šekový platební rozkaz, smír, náklady řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1624-1631. 
  article

  article

 6. Uznání cizích rozhodnutí : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3689/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1632-1638. 
  article

  article

 7. Pojištění, pojištění osob, forma právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1566/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1661-1671. 
  article

  article

 8. Insolvence, oddlužení, majetková podstata, úroky : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sen. zn. 29 NSČR 175/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1710-1720. 
  article

  article

 9. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970. 
  article

  article

 10. Akciová společnost. Valná hromada akciové společnosti. Nicotnost usnesení valné hromady. Účastenství v řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4727/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 10, s. 657-662. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.