Search results

Records found: 827  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2019"
 1. Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 115-144. 
  article

  article

 2. Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě - rozdílné kategorie, či nikoliv?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94 . 
  article

  article

 3. Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94 . 
  article

  article

 4. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789.. 
  article

  article

 5. Být legislativcem : empirické šetření v administrativních fázích legislativy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 5-28. 
  article

  article

 6. U Evropského soudního dvora končím.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 11-13. 
  article

  article

 7. ÚS: průtahy řízení nesmí zhoršovat zdravotní stav účastníka řízení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 42. 
  article

  article

 8. Senátoři neuspěli. Registr smluv neporušuje právo podnikat, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 42. 
  article

  article

 9. Pojistná smlouva. Součásti smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2017, sp. zn. 32 Cdo 787/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 147-150. 
  article

  article

 10. K zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49. 
  article

  article