Search results

 1. Dvě funkce testu proporcionality při přezkumu socio-ekonomických práv a pozitivních závazků.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 1, s. 64-93. 
  article

  article

 2. Vybrané aspekty ochrany slabší strany v civilním procesu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 1, s. 133-143. 
  article

  article

 3. Transformace právního řádu po listopadu 1989.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 9-18. 
  article

  article

 4. Navrácení v předešlý stav - předobraz ve správním řádu z roku 1928.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 56-70. 
  article

  article

 5. K některým dalším otázkám kolizního opatrovnictví nezletilého v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 71-85. 
  article

  article

 6. K rodičovské odpovědnosti a hmotněprávním aspektům zastoupení dítěte.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 86-99. 
  article

  article

 7. Ochrana spotřebitele jako slabší strany v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 119-133. 
  article

  article

 8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v návrhu tzv. nového spotřebitelského kodexu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 59-69. 
  article

  article

 9. Smírné postupy v řešení rodinněprávních sporů - historický pohled.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 70-96. 
  article

  article

 10. "Spory s finančněprávním, resp. daňověprávním prvkem a role soudu v nich...?".   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 97-105. 
  article

  article