Search results

Records found: 931  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2016"
 1. Ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 11. 2015.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 18, (2016), č. 1, s. 39-40. 
  article

  article

 2. Nejen korporační struny rozsudku Hobby Lobby.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 1, s. 10-18. 
  article

  article

 3. Ochrana náboženského vyznání před verbálními útoky a ortodoxní paradigma.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 1, s. 5-12. 
  article

  article

 4. Postavenie poškodeného v trestnom konaní proti právnickým osobám.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 1, s. 12-19. 
  article

  article

 5. Ústavní soud České republiky: vypořádání se s otázkou pravé identity odsouzeného v řízení o povolení obnovy a vyhoštění cizince do země, kde mu má hrozit trest smrti : nález ÚS z 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 2288/15.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 1, s. 21-23. 
  article

  article

 6. Spolupráce České republiky a Mezinárodního trestního soudu v otázce právní pomoci v užším smyslu a předávání odsouzených.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 2, s. 27-32. 
  article

  article

 7. Poněkud kriticky k zamýšlenému Speciálnímu státnímu zastupitelství.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 2, s. 39-44. 
  article

  article

 8. Ústavní soud České republiky: efektivní trestní řízení a právo oznamovatele na účinné vyšetřování (obchodování s lidmi) : nález ÚS z 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 2, s. 46-48. 
  article

  article

 9. Je třeba řád pro nový soudní řád.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 8-11. 
  article

  article

 10. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-35. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.